ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018

Σώματα λουτρού και καλοριφέρ μοναδικής σχεδίασης από την Πολωνία.

Για περισσότερα σχέδια μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο της Instal Projekt εδώ.

ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΛΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (σελ.4-5) που αποτελείται από τρία γκρουπ

Group Ι: C12, C15, C16, C17, C18, C19, C31, C33, C34, C36, C37, C41, C42, C43, C44, C49,

C57, C60, C66, C69, C75, C76, C77, C79, C80, C81, C82

Group II: C21, C27, C56, C59, C61, C62, C63, C64, C65, C68, C70, C71, C72, C73, C78

Group III: C47, C58, C67, C74 ή αποχρώσεις RAL