Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΦΛΟΓΑ Α.Ε.
Θέρμανση – Υδραυλικά – Συστήματα Ενέργειας

23ο Χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 57881204000

Τηλ. (+30) 23960 23 633 – 23960 23 242

Fax  (+30) 23960 23 229

E-mail. info@floga-sa.gr