Σχετικά με Εμάς | Οικονομικά Στοιχεία

ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018

ΧΡΗΣΗ 2012

Ισολογισμός 2012 εδώ.

Αποτελέσματα Χρήσης 2012 εδώ.

ΧΡΗΣΗ 2013

Ισολογισμός 2013 εδώ.

Αποτελέσματα Χρήσης 2013 εδώ.

ΧΡΗΣΗ 2014

Ισολογισμός 2014 εδώ.

Αποτελέσματα Χρήσης 2014 εδώ.

ΧΡΗΣΗ 2015

Πρόσκληση σε Γ.Σ. εδώ.

Ισολογισμός 2015 εδώ.

Αποτελέσματα Χρήσης 2015 εδώ.


ΧΡΗΣΗ 2016


Ισολογισμός 2016 εδώ.

Αποτελέσματα Χρήσης 2016 εδώ.

Προσάρτημα 2016 εδώ.