ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014

Μια κατηγορία σωμάτων με δυνατότητα παραμετροποίησης διαστάσεων και μεγεθών για μια λύση που καλύπτει τις ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε χώρου.

Οι τιμές αφορούν την έκδοση σε λευκό χρώμα.

Επιβάρυνση 20% για χρώματα της παλέτας IP (εκτός του σώματος TUBUS)