ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018

Μια κατηγορία σωμάτων με δυνατότητα παραμετροποίησης διαστάσεων και μεγεθών για μια λύση που καλύπτει τις ξεχωριστές απαιτήσεις κάθε χώρου.

Οι τιμές αφορούν την έκδοση σε λευκό χρώμα.

Επιβάρυνση χρώματος +20% στην παλέτα της Instal Projekt

Διαθέσιμα χρώματα: 

C34, C57, C37, C42, C44, C43, C36, C69, C70, C71, C15, C16, C17, C18, C19, C12, C73, C33, C75, C31, C76 και C110 μόνο για τα σώματα TUBUS  

Χωρίς επιπρόσθετη χρέωση χρώματος για τα μοντέλα TUBUS

Στα χρώματα RAL χρέωση κατά περίπτωση