ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018

Η κατηγορία με τα πιο εξεζητημένα σχέδια που κάνουν μοναδικό το κάθε εσωτερικό χώρο.

Οι τιμές αφορούν την έκδοση σε λευκό χρώμα.

Για χρώματα της παλέτας της Instal Projekt, επιβάρυνση 15%.