ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018

Μια κατηγορία value for money σε ποικιλία σχεδίων που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο. 

Οι τιμές αφορούν την έκδοση σε λευκό χρώμα.

Επιβάρυνση χρώματος

Group I - Group II - Group III

   20%   -      30%     -    40%