ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014

Μια κατηγορία value for money σε ποικιλία σχεδίων που ξεφεύγουν από το συνηθισμένο. 

Οι τιμές αφορούν την έκδοση σε λευκό χρώμα.

Για χρώματα της παλέτας της Instal Projekt επιβάρυνση 25%.