ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018

Η ιδανική σχέση τιμής και design για χαμηλό budget.

Οι τιμές αφορούν την έκδοση σε λευκό χρώμα.

Επιβάρυνση χρώματος

Group I - Group II - Group III

   25%   -      30%     -    40%